top of page

Vellykket fagdag og årsmøte med Logistikkforeningen


LOGISTIKKFORENINGEN avd. Rogaland avholdt sitt årsmøte på Noi i Sandnes, og kombinerte dette med faglig innslag.

Våre nytenktende sponsorer, Westport AS og NorSea, hadde spennende innlegg om innovasjon, digitalisering og det grønne skifte vi står ovenfor. Renate Brynhildsen fra Tollkonsult AS hadde et spennende foredrag om digital tollbehandling.

Stor takk til Kurt Ommundsen (Westport), Kristian Stapnes (Norsea Group) og Renate Brynhildsen (Tollkonsult) for spennende innlegg


📅📌PS: 22.juni arrangerer vi i Young Logistics grillfest sammen med Norsea i deres flotte lokaler i Dusavik - spre ordet, hold av datoen og bli med!


59 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page