Våre Sponsorer

Vi har behov for økt rekruttering til logistikk- og supply chain bransjen, og er avhengige av at unge engasjerer seg i faget. For at vi skal kunne tilby interessante arrangementer for våre medlemmer, trenger vi den støtten vi kan få.

 

Young Logistics drives av frivillighet, og vi er derfor veldig takknemlige for å ha gode sponsorer i ryggen slik at vi kan bygge en god plattform for unge logistikere. Vi er stolte over våre sponsorer og har derfor laget en egen side bare for dem.

RGB_NorSea_incSlogan_NorSea Stavanger.pn

Vår hovedsponsor: NorSea-gruppen er en komplett leverandør av havne-, base- og logistikkløsninger til kunder både i olje- og gassindustrien, havbruksnæringen, den voksende vindindustrien, samt øvrig maritim industri. Gruppen opererer i dag ni baser og havneanlegg langs kysten av Norge, samt baser i Danmark og UK. Gjennom hele reisen til norsk olje- og gassindustri har NorSeas selskaper levert tjenester tilpasset industriens behov.

 

NorSea er også en betydelig eier av eiendom og base-/ havneinfrastruktur, i hovedsak på de lokasjoner der man har operative baseselskaper. De senere årene har gruppen også bygget opp aktivitet og tjenester innenfor nye forretningsområder, hhv innenfor det sterkt økende vindmarkedet offshore, tekniske-/maritime tjenester, digitale løsninger og tjenester inn mot offentlig sektor / forsvaret.

 

NorSea er eid 75% av Wilhelmsen, og er en integrert del av et stort verdensomspennende nettverk innenfor maritim industri.

last ned.png

 

Logistikkforeningen.no ble stiftet i 1966 og har i dag over 900 medlemmer på landsbasis. Foreningens formål er å skape et faglig utviklende nettverk innen logistikk.

 

Ved sin virksomhet skal foreningen fremheve og understreke den store betydningen det er for landets næringsliv og offentlig forvaltning å ha en velorganisert og rasjonell forsyningskjede og distribusjon. Logistikkforeningen.no er et uavhengig forum for aktuelle debatter innen logistikk av bedriftsøkonomisk- og politisk karakter.

 

Logistikkforeningen avd. Rogaland arrangerer i samarbeid med andre organisasjoner Logistikkdagen og Sjølogistikkonferansen, samt Fagdag og Årsmøte i egen regi. På Årsmøtet samles foreningens medlemmer til høylytte diskusjoner og verdiskapende løsninger på ymse tema. Styret gleder seg over en økende tilslutning til foreningen og ønsker nye medlemmer velkommen!

 

Logi Trans AS ble etablert i 01.12.1994 og jobber i hovedsak med offshorerettede transporter for oljeindustrien med linjetrafikker på England, Skottland, Danmark, Holland, Houston og flere olje- og gass relaterte regioner.

 

Logi Trans AS har kvalitet, personlig oppfølging og tilgjengelighet både for våre kunder og ansatte som fokusområder.

 

Visjon: Å være den foretrukne speditør for alle selskaper som er involvert i lokal, internasjonal og/eller globale prosjekter og transporter innen Olje- og gass / energi industrien.

Logi Trans Logo.png
westport_logo_rgb.png

I kraft av sin beliggenhet i Risavika, er Westport den første store godshavnen skip fra Europa møter. Sånn sett, er vi et naturlig valg. Men vi hadde ikke blitt valgt igjen og igjen om vi ikke leverte varene. Og det vil vi fortsette med; være en medspiller, som gjør det lettere for deg å lykkes.

Westport har som mål å være et fyrtårn innen logistikkløsninger for sjøtransport, der pålitelighet, kvalitet, effektivitet, sikkerhet, miljø og moderne logistikkløsninger er bærebjelkene i alt vi gjør. Gjennom kostnadseffektiv varetransport får du økt konkurransekraft, samtidig som du velger en mer miljøvennlig vei for varene dine: Sjøveien.

Velkommen til Westport – som kunde, leverandør og samarbeidspartner.

Ønsker din bedrift å støtte oss?