top of page

Våre Sponsorer

Vi har behov for økt rekruttering til logistikk- og supply chain bransjen, og er avhengige av at unge engasjerer seg i faget. For at vi skal kunne tilby interessante arrangementer for våre medlemmer, trenger vi den støtten vi kan få.

 

Young Logistics drives av frivillighet, og vi er derfor veldig takknemlige for å ha gode sponsorer i ryggen slik at vi kan bygge en god plattform for unge logistikere. Vi er stolte over våre sponsorer og har derfor laget en egen side bare for dem.

RGB_NorSea_incSlogan_NorSea Stavanger.pn

Vår hovedsponsor: NorSea-gruppen er en komplett leverandør av havne-, base- og logistikkløsninger til kunder både i olje- og gassindustrien, havbruksnæringen, den voksende vindindustrien, samt øvrig maritim industri. Gruppen opererer i dag ni baser og havneanlegg langs kysten av Norge, samt baser i Danmark og UK. Gjennom hele reisen til norsk olje- og gassindustri har NorSeas selskaper levert tjenester tilpasset industriens behov.

 

NorSea er også en betydelig eier av eiendom og base-/ havneinfrastruktur, i hovedsak på de lokasjoner der man har operative baseselskaper. De senere årene har gruppen også bygget opp aktivitet og tjenester innenfor nye forretningsområder, hhv innenfor det sterkt økende vindmarkedet offshore, tekniske-/maritime tjenester, digitale løsninger og tjenester inn mot offentlig sektor / forsvaret.

 

NorSea er eid 75% av Wilhelmsen, og er en integrert del av et stort verdensomspennende nettverk innenfor maritim industri.

Logo_Logistikkforeningen_svart_horisontalt (1).png

 

Logistikkforeningen.no ble stiftet i 1966 og har i dag over 900 medlemmer på landsbasis. Foreningens formål er å skape et faglig utviklende nettverk innen logistikk.

 

Ved sin virksomhet skal foreningen fremheve og understreke den store betydningen det er for landets næringsliv og offentlig forvaltning å ha en velorganisert og rasjonell forsyningskjede og distribusjon. Logistikkforeningen.no er et uavhengig forum for aktuelle debatter innen logistikk av bedriftsøkonomisk- og politisk karakter.

 

Logistikkforeningen avd. Rogaland arrangerer i samarbeid med andre organisasjoner Logistikkdagen og Sjølogistikkonferansen, samt Fagdag og Årsmøte i egen regi. På Årsmøtet samles foreningens medlemmer til høylytte diskusjoner og verdiskapende løsninger på ymse tema. Styret gleder seg over en økende tilslutning til foreningen og ønsker nye medlemmer velkommen!

Tellus Logistics ønsker å være en pådriver for etiske og miljøvennlige holdninger både innad i bransjen, blant vareeiere og hos andre aktører. Vi er tilbyder av både effektive og skreddersydde logistikkløsninger tilpasset dine behov. Med lang og bred erfaring sørger vi for en rask, trygg og kostnadsbesparende frakt av ditt gods.

Som en uavhengig aktør er vi ikke bundet til å løse oppgaver på en bestemt måte, og kan derfor tilpasse oss kundens budsjett og forutsettinger.

Vi vil også være en rådgiver i logistikktekniske spørsmål rundt forsyningskjeden til kunde og optimaliseringer ved denne.

Dette gir kunden full kontroll og valgmulighet over løsninger og kostnader.

SR Group er en totalleverandør av logistikktjenester og håndterer hele verdikjeden innen logistikk for våre kunder; fra bestilling, planlegging, organisering, lagring, toll og transport.

Å være en del av og ha kontroll over hele verdikjeden gir oss fordeler i form av effektivitet, kostnadsbesparelser, erfaring, utvikling og forbedring og ikke minst muligheten til å ta miljøansvar. Med å ha en jevn og god vareflyt evner vi å utnytte utstyr og ressurser optimalt og sikre konsolidering av varer. 

 

Vi streber alltid etter å holde vårt løfte og være lojal mot våre kunder gjennom åpenhet og god kommunikasjon. Vi har fokus på å jobbe sammen mot vår visjon; å være best i kvalitet og service.

Ønsker din bedrift å støtte oss?

bottom of page